• Inschrijf formulier

 • Verzenden

 • Voorwaarden

  • Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les volledig te zijn voldaan. Als u een les 24 uur van tevoren afmeldt, wordt deze niet doorberekend en kunt u de gemiste les later inhalen. In alle andere gevallen wordt de les gewoon doorberekend.
  • Ingeschrevene verklaart W.A. verzekerd te zijn voor zijn/haar hond(en) en dat zijn/haar hond(en) volledig ingeënt is/zijn.
  • Het zelf voortijdig beëindigen van de cursus geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.
  • Betreden van de hondenschool is geheel voor eigen risico. Wij stellen ons ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel.
  • Éen van de voordelen van trainen bij HS Vallei & Eem is dat we in kleine groepen werken. Daardoor kan het mogelijk zijn dat uw voorkeursdag al vol zit. In overleg zal dan een andere dag gekozen worden.
  • Privacy (AVG) : Uw gegevens zijn alleen voor de communicatie met U en zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld of worden verkocht.