• Geldigheid van de leskaart.

    De leskaart van 10 lessen is maximaal 12 weken geldig. Op de persoonsgebonden kaart komt de aankoopdatum te staan en tevens de datum wanneer de kaart verlopen is. Ten tijde dat de Hondenschool gesloten is bv tijdens vakantieperiodes of feestdagen wordt de leskaart uiteraard verlengd. De kaart wordt bijgehouden door uw instructeur/instructrice. ls de leskaart verlopen dan vervallen alle openstaande lessen en geeft geen recht op restitutie van lesgelden.