• Inschrijf formulier

 • Verzenden 

 • Voorwaarden

  • Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les volledig te zijn voldaan. Als u een les 24 uur van tevoren afmeldt, wordt deze niet doorberekend  en kunt u de gemiste les later inhalen binnen de geldigheidsduur van de kaart. In alle andere gevallen wordt de les gewoon doorberekend.
  • Ingeschrevene verklaart W.A. verzekerd te zijn voor zijn/haar hond(en) en dat zijn/haar hond(en) volledig ingeënt is/zijn. Een positieve titer bepaling is ook geldig.
  • Het zelf voortijdig beëindigen van de cursus geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.
  • Betreden van de hondenschool is geheel voor eigen risico. Wij stellen ons ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel.
  • Éen van de voordelen van trainen bij HS Vallei & Eem is dat we in kleine groepen werken. Daardoor kan het mogelijk zijn dat uw voorkeursdag al vol zit. In overleg zal dan een andere dag gekozen worden.
  • Privacy (AVG) : Uw gegevens zijn alleen voor de communicatie met U en zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld of worden verkocht.
  • De leskaart van 10 lessen is maximaal 12 weken geldig. Op de persoonsgebonden kaart komt de aankoopdatum te staan en tevens de datum wanneer de kaart verlopen is. Ten tijde dat de Hondenschool gesloten is bv tijdens vakantieperiodes of feestdagen wordt de leskaart uiteraard verlengd. De kaart wordt bijgehouden door uw instructeur/instructrice. ls de leskaart verlopen dan vervallen alle openstaande lessen en geeft geen recht op restitutie van lesgelden.
  • Wij geven geen aparte kind/hond cursus, kinderen kunnen wij niet toelaten als cursist.